Politechnika Wrocławska WEMiF: Faculty of Microsystem Electronics and Photonics

 Konferencja ELTE 2010

połączona z konferencją IMAPS-CPMT 2010

22-25 września 2010 r., Politechnika Wrocławska


 
Gmach główny (A1)
Politechniki Wrocławskiej.
  Wrocławskie krasnale.

Informacje ogólne

Obrady konferencji przebiegać będą w ramach sesji plenarnych i sesji sekcyjnych, a także w formie sesji plakatowych.

Językiem obrad konferencji ELTE będzie język polski i angielski.

Streszczenia i pełne wersje artykułów powinny być przygotowane w języku angielskim.

Studenci, doktoranci i młodzi pracownicy (do 32 roku życia) będą mogli wziąć udział w konkursie dla młodych pracowników nauki, w którym nagrodzone będą najlepsze prace w poszczególnych sekcjach tematycznych.

Obrady konferencyjne uzupełnione zostaną wystawą sprzętu technologicznego i diagnostycznego.

Wybrane przez Komitet Naukowy prace zostaną zgłoszone do druku w międzynarodowych i krajowych czasopismach naukowych.